KUKA VASTAA PERUNKIRJOITUKSEN TOIMITTAMISESTA ?
 
 
Perunkirjoituksen toimittamisesta tai toimituttamisesta vastaa
päääsääntöisesti se osakas, jonka hallussa kuolinpesä on.
 
 
Edellä mainitulla tarkoitetaan yleensä osakasta, joka asui vainajan
kanssa tai sitä lähisukulaista, jolla on ajantasaisimmat tiedot
vainajan taloudellisista asioista. Tämän henkilön on myös luontevaa
toimia pesän ilmoittajana perunkirjoitustilaisuudessa
 
 
 Niissä tilanteissa joissa edellä kuvatunlaista henkilöä ei ole;
on perunkirjoitusvelvollinen henkilö, jonka velvollisuutena
olosuhteisiin nähden vainajan omaisuuden hoitaminen on.
Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi vainajan
avopuoliso tai edunvalvoja.