MIKSI PERUNKIRJOITUS ON TOIMITETTAVA ?
 
 
 
 
Verottaja käyttää perukirjaa pohjana perintöveroa laskettaessa.
Vaikka perukirja laaditaan perintöverotusta varten, toimii perukirja
myös pohjana pesänselvityksessä, osituksessa ja perinnönjaossa.
 
Verottajaa ja tulevaa pesänhoitoa varten perukirjaan merkitään
vainajan oikeudenomistajat sekä hänen varansa ja velkansa
kuolinhetkellä. Myös lesken varat ja velat samalle
ajnkohdalle tulee merkitä perukirjaan.
 
Perunkirjoituksen laiminlyönti voi johtaa perintöveron osalta
veronkorotukseen tai arvioverotukseen.