MILLOIN PERUNKIRJOITUS ON TOIMITETTAVA ?
 
 
 
Perunkirjoitus on toimitettava kuolleista henkilöistä
ikään ja varallisuuteen katsomatta, kolmen 
kuukauden sisällä kuolemasta.
.
 
Samassa ajassa tehdystä kirjallisesta hakemuksesta voi
verotoimisto pidentää perunkirjoitukselle varattua aikaa.
 
 
Perukirja tulee jättää kuukauden sisällä perunkirjoituksen
toimittamisesta yhtenä alkuperäisenä kappaleena tarvittavine
liitteineen vainajan viimeisen kotipaikan verotoimistoon.