PERUNKIRJOITUKSEN LAIMINLYÖNTI !
 
 
Jos perunkirjoitusta ei toimiteta lain edellyttämällä tavalla voi tästä seurata perintöveron korotus osakkaalle, joka olisi ollut velvollinen toimittamaan perunkirjoituksen.Verottaja voi myös toimittaa ns. arvioverotuksen, mikäli perunkirjoitusta ei ole toimitettu tai laadittu perukirja on puutteellinen.
 
Ylivelkaisessa kuolinpesässä on tärkeää, että perunkirjoitus toimitetaan asianmukaisesti määräajassa; Laiminlyönti voi aiheuttaa osakkaalle henkilökohtaisen velkavastuun vainajan ja kuolinpesän veloista.
 
Verovirasto voi tehdä ilmoituksen perunkirjoituksen laiminlyönnistä
käräjäoikeudelle, jonka johdosta käräjäoikeus määrää sopivana
pitämänsä henkilön perunkirjoituksen toimittajaksi.Kaikista kuluista
tällöinkin vastaa kuolinpesä tai perunkirjoituksen laiminlyöjä.