PERUNKIRJOITUSPALVELUSTAMME
 
Palvelemme asiakkaitamme kaikissa asioissa huomioiden ennenkaikkea heidän kokonaisetunsa; asiakkaanamme voitte huoletta keskittyä elämäänne.
 
Hoidamme tarvittaessa kaikki kuolinpesään ja sen jakokuntoon saattamiseen liittyvät asiat. Halutessanne huolehdimme omaisuudesta, sen realisoinnista, vuokrauksesta ym. toivomus- tenne mukaisesti. Mikäli välimatka tuottaa teille omaisille vaikeuksia voimme avustaa myös hautajaisjärjestelyissä. Keskittäessänne kuolinpesän hoidon yhdelle toimijalle, joka tuntee pesän, säästätte myös aikaa ja näin varojanne. Toiveemme on, että asiakkaanamme ette jou- tuisi itsellenne tai läheisellenne vaikeana aikana paneutumaan näihin toissijaisiin - mutta pakollisiin - muodollisuuksiin kuin haluamassanne määrin.
 
Perunkirjoitustoimeksiannon saatuamme huolehdimmekin tarvittaessa kaikkien asiakirjojen ja tietojen hankinnnasta. Laadimme katkeamattoman sukuselvityksen ja hankimme tarvittavat selvitykset omaisuudesta. Selvityksen valmistuttua järjestämme tiloissamme Rovaniemellä  perunkirjoitustilaisuuden, jonne kaikki osakkaat ovat kutsun saatuaan tervetulleita. Tilaisuuteen on ainoastaan pesän ilmoittajana toimivan osakkaan saavuttava henkilökohtaisesti. Muille kuin paikalla olleille osakkaille toimitammme perukirjan tai sen jäljennöksen postitse.